طرح‌های اشتراک شکربان

با ثبت‌نام در شکربان شما می‌توانید یک ماه به‌صورت رایگان از تمام خدمات شکربان استفاده نمایید. پس از آن برای استفاده از خدمات مختلف وب‌سایت و اپلیکیشن می‌بایست اشتراک خریداری نمایید.

طرح هدیه شکربان

کد هدیه خود را در این قسمت وارد کنید تا اشتراک هدیه شما فعال ‌شود.

۱۰۰۰۰
تومان

طرح یک ماهه

در این طرح شما می‌توانید با پرداخت مبلغ 000 10 تومان به مدت یک ماه از تمام بخش‌های اپلیکیشن شکربان استفاده نمایید.ی

۴۵۰۰۰
تومان

طرح شش ماهه

شما با انتخاب این طرح و پرداخت مبلغ 45,000 تومان از تخفیف 25% برخوردار می‌شوید.

۸۰۰۰۰
تومان

طرح یکساله

در این طرح با پرداخت مبلغ 80,0000 تومان از تخفیف 33% برخوردار می‌شوید.