پزشکی

الکل و دیابت

الکل به‌علت تاثیراتی که بر سیستم عصبی مرکزی بدن دارد به‌عنوان ماده‌ای دسته‌بندی شده است…

تغذیه

بشقاب غذای سالم

بشقاب غذای سالم

مطالعات علمی مختلف اثبات نموده‌اند که کنترل دیابت نیازمند مدیریت تغذیه، تحرک فیزیکی و مصرف…

کودکان و دیابت